Εργοστάσιο - Αποθήκη και Έκθεση

Το 2008, η εταιρεία ROUCHOTAS πραγματοποίησε μία στρατηγική επένδυση – ορόσημο για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της, προχωρώντας στην αγορά 4 οικοπέδων, συνολικής επιφάνειας 27.000m², στο Ύπατο Θήβας. Εκεί κατασκευάστηκε το ‘‘ορμητήριο’’ της εταιρείας, σε στεγασμένη επιφάνεια 10.000m² όπου λειτουργεί η μονάδα παραγωγής της, η κεντρική αποθήκη, έκθεση προϊόντων και μέρος των διοικητικών της υπηρεσιών.

Ο χώρος αυτός αποτελεί το κέντρο παραλαβής ξυλείας, όπου γίνεται ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων και η μεταποίησή τους, με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζει το μόνιμο και εξειδικευμένο για κάθε εφαρμογή ξυλείας, ανθρώπινο δυναμικό. Οι άρτιες γνώσεις και η εμπειρία των ανθρώπων της εταιρείας ROUCHOTAS είναι εγγύηση για την σωστή επεξεργασία του ξύλου, που διασφαλίζει στον πελάτη το βέλτιστο αποτέλεσμα! Σε αυτήν την οργανωμένη, σύγχρονη, μεγάλης δυναμικής ΑΠΟΘΗΚΗ, τα ξύλα φυλάσσονται σε ειδικές συνθήκες, με βάση τα διεθνή πρότυπα συντήρησης κι ασφάλειας.

Παράλληλα, η εταιρεία ROUCHOTAS παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και διακίνησης ξυλείας για λογαριασμό άλλων εταιρειών (Third-party logistics), γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική και την αξιοπιστία τής εταιρείας στον τομέα των δραστηριοτήτων της.

Χάρη στην οργανωτική δομή και στις προηγμένες διαδικασίες που εφαρμόζει, η κεντρική μονάδα παραγωγής της εταιρείας ROUCHOTAS θεωρείται μοναδική στο είδος της, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη!

Έκθεση Προϊόντων στο χώρο του εργοστασίου...

ergostasio 7015 1000 7101 1000 7095 1000 7080 1000 7059 1000 7074 1000 7063 1000 7048 1000 7110 1000

6952 1000 7305 1000 7337 1000 7326 1000 7236 1000 7224 1000 6952 1000 6982 1000 6979 1000