ΑΦΟΙ ΡΟΥΧΩΤΑ Ε.Π.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Ομηρίδου Σκυλίτση 42, 185 32 Πειραιάς
Τ. 210 417 4386, 210 412 6056, F. 210 411 2085

ΕΚΘΕΣΗ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
80ο χλμ. Εθν. Οδ. Αθηνών-Λαμίας, 322 00 Ύπατο, Θήβα
Τ. 22620 71950, F. 22620 71135

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δημοκρατίας 277, 188 63 Πέραμα, Πειραιάς
Τ. 210 441 4118, F. 210 441 6678

info@teak.gr

 

Όνομα / First Name*
Eπώνυμο / Surname*
E-mail*
Σχόλια / Comments*
Eπιβεβαίωση κωδικού / Word Verification: